RAZUMIJEVANJE POJMA DISKRIMINACIJE KROZ TEORIJU I PRAKSU

Anja Laštro*

Sažetak

Uvođenje Zakona o zabrani diskriminacije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine svakako je značajan korak koji Bosnu i Hercegovinu približava članstvu Evropske unije, ali i čini važan iskorak u iskorijenjavanju društvene nejednakosti i nepravde prouzrokovane dugogodišnjim predrasudama prema drugome i drugačijem. Regulisanje antidiskriminacijske materije zakonskim okvirima daje pravnu osnovu zaštite svakom pojedincu i grupi ljudi u našem društvu, no, tek razumijevanje navedene materije omogućava potpunu i efikasnu zaštitu, radi čega je potrebno prethodno se upoznati sa samim pojmom diskriminacije, njenim subjektima, osnovama, te dozvoljenim mjerama zaštite i opravdanjima. Naravno, pri tome je, osim teorijskih saznanja, potrebno imati uvid i u praktičan pristup primjene antidiskriminacijskog zakonodavstva, a što će biti tema ovog rada.

Ključne riječi: Zakon o zabrani diskriminacije, diskriminacija, subjekti diskriminacije, osnov diskriminacije, lično svojstvo, referentna osoba, pozitivne mjere, pozitivna diskriminacija.

*dip.iur., studentica postdiplomskog magistarskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Link na cijeli članak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RAZUMIJEVANJE POJMA DISKRIMINACIJE KROZ TEORIJU I PRAKSU

This article is available only in Bosnian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *